Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradczej

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, tworzące akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapraszają do składania ofert na świadczenie usług doradczych na rzecz realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertoweZałączniki do zapytania ofertowego.

„Daj się zaktywizować po 30-stce!” – rekrutacja w powiecie chojnickim i kościerskim trwa!

„Daj się zaktywizować po 30-stce!” – rekrutacja w powiecie chojnickim i kościerskim trwa!

W związku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń przedłużamy proces rekrutacji do projektu „Daj się zaktywizować po 30-stce!” w powiatach chojnickim i kościerskim do dnia 30 listopada 2016 roku, z zastrzeżeniem iż w momencie zebrania wymaganych 40 formularzy zgłoszeniowych nabór zostaje zamknięty.

Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego odpowiednio w:

 

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice, I piętro, pokój nr 128, osoba do kontaktu: p. Anna Welter, tel. 52 33 44 91 – dotyczy osób, które zamieszkują teren powiatu chojnickiego;
  • Kaszubskim Instytucie Rozwoju w Kościerzynie, ul. R. Traugutta 7, 83-400 Kościerzyna, osoba do kontaktu: p. Sylwia Gliniecka, tel. 58 680 87 63 – dotyczy osób zamieszkujących teren powiatu kościerskiego.

 

Szczegóły projektu pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dostępne są na stronie www.stowdeb.pl

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa i doradcy zawodowego w ramach projektu pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!” realizowanego w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 19 października 2016 roku, o godz. 9.00.

Treść zaproszenia do składania ofert wraz z Formularzem dostępne są poniżej.

Zaproszenie

Formularz ofertowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WYNIKI

Komunikat

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu
pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!”
zostaje przedłużona do 12 października br. (włącznie)!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.stowdeb.pl oraz w siedzibie
Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego oraz należące do przynajmniej jednej z grup:
- osoby z niepełnosprawnością
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby po 50 roku życia.

Osoba do kontaktu:
Anna Kozicka, tel. 59 83 35 750 wew.38, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona 1 z 53

Free business joomla templates

Wykonanie: Grzegorz Surowy