VII paczka z POPŻ 2014-2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 - od dnia 13-02-2017 wydawana będzie siódma paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • herbatniki – 0,4 kg na osobę;
 • fasola biała – 0,8 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 0,16 kg na osobę;
 • powidła śliwkowe – 0,3 kg na osobę;
 • filet z makreli – 0,51 kg na osobę;
 • cukier – 1 kg na osobę;
 • szynka drobiowa – 0,6 kg na osobę;

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Działania towarzyszące POPŻ

W dniu 26 stycznia br w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie (ul. Miła) odbyły się praktyczne warsztaty dietetyczne i zasad zdrowego żywienia. Warsztaty przeprowadzone zostały w dwóch grupach od godziny 1000 do 1200 oraz od 1230 do 1430. Uczestniczyło w nich 22 osoby, które obecnie korzystają z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

W warsztatach udział był i jest bezpłatny. W trakcie warsztatów dietetycznych główny nacisk został położony na przekazanie podstawowej wiedzy i zasad zdrowego żywienia. Podczas spotkania uczestnicy mogli przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywienia). Ponadto omówione i poruszone zostały następujące kwestie tj. kaloryczność produktów i ich wartości odżywcze; prawidłowe komponowanie jadłospisów i łączenia produktów jak również zainteresowani warsztatami w ramach indywidualnej pracy, samodzielnie komponowali posiłki i jadłospisy.

Więcej...

VI paczka z POPŻ 2014-2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 - od dnia 06-02-2017 wydawana będzie szósta paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • mleko – 1 l na osobę;
 • ryż – 2 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 0,64 kg na osobę;
 • makaron – 1,5 kg na osobę;
 • filet z makreli – 0,51 kg na osobę;
 • gulasz wieprzowy – 1,7 kg na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Zmiana Wytycznych IZ (POPŻ Podprogram 2016)

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

Pragniemy poinformować, że od początku 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Strona 1 z 59

Free business joomla templates

Wykonanie: Grzegorz Surowy